Lid worden

Lees hier onze privacy policy. Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacy policy van de vereniging. Bij aanmelding voor het lidmaatschap als competitiespelend lid bij VV Utrecht (recreanten/masters/regulier), wordt u ook lid van de Nevobo. VVUtrecht draagt zorg voor aanmelding en contributieafdracht aan de bond.

Welkom bij VV Utrecht! Vul het onderstaande formulier in om je aan te melden als lid bij de vereniging. Je ontvangt snel een bevestiging van je inschrijving van onze ledenadministratie.

Vul onderstaande velden in indien van toepassing :

Nevobo lidmaatschap/licentienummers:

Vrijwilligerswerk :

Toestemming beeldmateriaal:

VV Utrecht vindt het waardevol om beeldmateriaal op de website te hebben maar we willen ook rekening houden met de privacy van onze leden. Voorbeelden van beeldmateriaal zijn de teamfoto, foto’s van door VV Utrecht georganiseerde toernooien of foto’s op thuisdagen. Vaak zijn op deze foto’s meerdere personen tegelijk afgebeeld. Op het moment dat de vereniging een foto op www.vvutrecht.nl wil plaatsen met jouw beeltenis als centraal punt, zal nogmaals expliciet om jouw toestemming gevraagd worden voordat de foto gepubliceerd wordt. Deze en onderstaande toestemming kan op ieder moment ingetrokken worden door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de secretaris via secretaris@vvutrecht.nl.

Machtiging contributie :
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de penningmeester van Volleybalvereniging Utrecht, te Utrecht, rekening: NL33INGB0001667244 om bedragen van zijn/haar (post)bankrekening af te schrijven uitsluitend wegens contributie van de volleybalvereniging Utrecht. Ondergetekende is bekend met het feit dat indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 30 dagen bij zijn/haar eigen giro- of bankkantoor opdracht kan geven het bedrag terug te boeken.


captcha
Powered by BreezingForms