Weblog 31 januari 2016

Laatst gewijzigd:

Regeren is vooruitzien

Afgelopen 2 weken heeft VV Utrecht een flinke stap vooruitgezet. Na de start van een wervingscampagne begin januari, zijn achttien vacatures ingevuld door mensen die actief willen worden voor de club. Dat is goed nieuws voor

6 jeugdteams die nu een trainer hebben, goed nieuws voor de jeugd-tc die de jeugdopleiding kan verbeteren, goed nieuws voor het wedstrijdsecretariaat die het wedstrijdschema en niet in het minst de aanpassingen daaraan organiseert, goed nieuws voor de materiaalcommissie die ervoor zorgt dat er voldoende ballen etc zijn en goed nieuws voor de zaalruimtecoordinatoren die de zaalverdeling voor volgend jaar maken. Daarnaast hebben mensen zich opgegeven voor taken die niet als acuut bestempeld waren. Dat is weer goed nieuws voor de vrijwilligerscommissie, want zij zetten de campagne door om mensen te werven voor al die andere taken die misschien minder acuut maar wel belangrijk zijn. Ik verwacht dat we door de positieve vibe die de afgelopen campagne heeft opgeleverd, weer veel nieuwe inschrijvingen kunnen tegemoet zien. Dank aan iedereen die zich heeft ingeschreven voor de nieuwe functies en dank voor de vele positieve en soms ook kritische commentaren die er zijn gegeven.

Bovenstaande campagne is een voorbeeld van de korte termijn acties die we als bestuur ondernemen. Daarvan zijn er overigens nog meer. Een voorbeeld is de financiele realisatie die dit jaar in de min gaat eindigen. Dat is jammer, maar geen halszaak, want we hebben na jaren van grote overschotten op de balans een goede buffer opgebouwd om een jaar als dit waarin het financieel iets minder gaat, op te vangen. De acties om de financiele ellende te mitigeren houden in dat we minder uitgeven waar mogelijk en meer externe funding proberen binnen te halen. Overigens blijven we de centrale doelstellingen van VV Utrecht, zoals de opleiding van de jeugd financieren. Daarom is het goed nieuws dat VVUtrecht in mei een bedrijventoernooi organiseert en dat we afgelopen vrijdag een sponsorovereenkomst hebben getekend met Veerkracht Zorg. Vanuit deze blog, wil ik Veerkracht Zorg van harte welkom heten als partner van VV Utrecht. Verder staan er nog twee overeenkomsten op stapel, hulde daarvoor aan de sponsorcommissie en de bedrijventoernooicommissie voor het goede werk!

Voor het vaststellen van de lange termijn doelstellingen is nu een belangrijke tijd aangebroken. VV Utrecht heeft de goede gewoonte om een 3-jarige planning te maken. Op dit moment zitten we aan het eind van het plan ‘VV Utrecht 2016: Sportief, het hele jaar door & en een volleyballeven lang’. Dat plan inclusief een mid-term tussenrapportage kun je hier vinden. In mei staat de presentatie van het 3e plan op stapel, en daaraan kun je nu al bijdragen! Aanstaande vrijdag kun je jouw mening geven over de toekomst van VV Utrecht: wat zijn je ambities, waar moeten we naartoe? Kortom een unieke gelegenheid voor strategische denkers, clubhelden en volleyballers, vrijdag 5 februari, 20.00 uur in de Galgenwaard.