Blog van de Voorzitter: Samen

Laatst gewijzigd:

Na het harde werk van afgelopen maanden is het zaalseizoen weer echt begonnen! De eerste punten zijn behaald en met de start van het nieuwe seizoen worden de resultaten van vele vrijwilligersuren eindelijk voor iedereen zichtbaar. Het meest in het oog springend zijn natuurlijk de prachtige nieuwe shirts, met op deze shirts soms namen van nieuwe sponsors die zich aan vv Utrecht hebben verbonden. Daarnaast is het aantal teams wederom uitgebreid, zijn deze teams ingedeeld, voorzien van een trainingstijd en de benodigde materialen. Nieuwe vrijwilligers zijn benaderd, in een commissie gestart en we kijken vol verwachting uit naar het eerste feestje en het al geplande Diner Rouler! 

Bestuur

Graag geef ik jullie een klein inkijkje in ons nieuw samengestelde bestuur. Bij de ALV van mei hebben we afscheid genomen van Iris en hebben we Wilco mogen verwelkomen. Ook tijdens de ALV in oktober zullen we weer afscheid nemen van twee bestuursleden en ik ben trots om te melden dat we al weer twee fantastische opvolgers klaar hebben staan. Zij zullen direct aan de slag gaan met het formeren van een nieuw meerjarenbeleidsplan en dit is voor ons een mooi moment om weer een duidelijke stap voorwaarts te zetten en te werken aan de toekomst van VVU.

In een tijd waarin de algemene trend is dat de Nederlandse burger met steeds minder ‘verplichtingen’ van sporten wil kunnen genieten en verenigingen het daardoor zwaar hebben, groeit vv Utrecht als nooit tevoren. Dit is natuurlijk een prachtig compliment voor het gevoerde beleid van de afgelopen jaren, maar dit zorgt ook voor nieuwe en grotere uitdagingen. Tegelijkertijd biedt dit juist ook ontzettend grote kansen wanneer wij met z’n allen vv Utrecht de unieke vereniging laten zijn die het is.

Meerjarenbeleidsplan: Samen

Als bestuur zullen we het gehele seizoen open staan voor input voor in het nieuwe meerjarenbeleidsplan, maar ‘samen’ zal daarin in elk cluster een belangrijke rol spelen. Thuisdagen, zaalwacht, feestjes, zorg voor onze vrijwilligers, scheidsrechters, supporters en materialen doen we samen. Oud-leden willen we op veel structurelere basis weer samen gaan brengen en ook ouders van jeugdleden dienen een grotere rol te krijgen. Samen met commerciële partners willen wij onze ambities meer kracht bij zetten, daarvoor moeten wij als club interessant genoeg zijn en hebben we de bijdrage van alle (oud-)leden samen (en eenieder zijn/haar netwerk) keihard nodig. In het technisch cluster zullen we altijd kijken naar verenigingsbelang, omdat we samen vv Utrecht zijn en daar op termijn samen het meest van profiteren. Daarnaast willen we samen met andere sportverenigingen uit de regio kennis delen om ons kader te versterken. 

Dit zijn slechts een paar voorbeelden, maar duidelijk is dat we ieders bijdrage nodig hebben om samen vv Utrecht de mooie vereniging te laten zijn en het waar mogelijk nog mooier te maken. Welke bijdrage jij daarbij gaat leveren, dient eenieder voor zichzelf te beslissen, inspiratie kun je aanstaande zaterdag opdoen op de vrijwilligersmarkt. Mocht een structurele rol jou dit seizoen niet passen, dan kun je in ieder geval  een bijdrage leveren door al het vele werk van de vrijwilligers makkelijk te maken en hen de waardering te geven die ze verdienen.

Tot zover mijn eerste blog, het wordt nu tijd om me te verdiepen in mijn outfit voor het feest van aanstaande zaterdag. Iedereen een fantastische eerste thuisdag gewenst! 4-0