Sportiviteit en respect

Laatst gewijzigd:

Artikelindex

VVU hecht aan goede omgangsvormen en een veilig sportklimaat. Daarom hebben we met elkaar een aantal gedragsregels opgesteld, niet alleen voor spelers en trainers, maar ook voor supporters en ouders. VVU sluit daarmee aan op landelijke bewegingen als Positief Coachen, Sportiviteit & Respect en Vreedzaam. We nemen incidenten die gepaard gaan met verbaal of fysiek geweld, pestgedrag of seksuele intimidatie uiterst serieus. De club heeft ook twee vertrouwenscontactpersonen (VCP's) die kunnen adviseren bij incidenten.