Sportiviteit en respect - Pesten

Laatst gewijzigd:

Artikelindex

Pesten

Pestgedrag hoort absoluut niet thuis bij VV Utrecht. Niet op het veld, niet binnen je team en ook niet tegen de tegenstander. Dan hebben we het over zaken als zogenaamd ‘leuke’ opmerkingen maken over iemand, buitensluiten van een speler, bezittingen afpakken of verstoppen, slaan, schoppen, jennen of pesten via social media.
Van sporters, trainers en coaches verwachten we dat zij actief optreden tegen pestgedrag. Maak het bespreekbaar of leg incidenten of structureel pestgedrag voor aan vertrouwenspersonen (VCP’s) van de vereniging.

Binnen onze vereniging willen we aandacht geven aan het voorkomen/het tegengaan van pestgedrag. Daartoe is een pestprotocol opgesteld. Zie Pesten binnen de Volleybalvereniging