Functieomschrijving Financiële Administratie

Laatst gewijzigd:

Wat houdt de taak precies in:

De verwerking van alle betalingen gebeurt in Sportlink. Alle debiteuren en crediteuren worden in dit systeem opgenomen. Bankafschriften kunnen in Sportlink worden geupload waarna de betalingen aan de betreffende posten op de begroting moeten worden gekoppeld. Verder moeten ook alle facturen en bonnetjes worden geadministreerd, ter verantwoording van alle uitgaven en inkomsten. Voor de inkomsten maak je facturen aan en zet je incassobestanden klaar met behulp van Sportlink.

Wat wordt er van mij verwacht:

Je houdt secuur de boekhouding van de vereniging bij, zodat er gedurende het seizoen een goed overzicht is van de lopende inkomsten en uitgaven en de financiële verantwoording aan het einde van het seizoen goed kan worden opgesteld.

Wat zijn de doelen van deze commissie:

Het doel is om de financiële administratie soepel en secuur bij te houden. Dit doe je in nauwe afstemming met de Penningmeester.

Hoeveel vergaderingen zijn er gemiddeld:

Je hebt maandelijks afstemming met de Penningmeester.

Hoeveel tijd ben ik hieraan kwijt:

Gemiddeld twee uur per week.

Uit hoeveel personen bestaat deze commissie:

Deze taak wordt door één persoon opgepakt; je werkt nauw samen met de penningmeester.

Hoeveel punten kan ik hiermee verdienen:

10