Functieomschrijving Kascontrole

Laatst gewijzigd:

Wat houdt de taak precies in:

In opdracht van de Algemene Ledenvergadering bekijk je of de boekhouding op orde is en of de financiële verantwoording aan het einde van het seizoen correct is. Vervolgens geef je de ALV advies om wel of niet in te stemmen met deze verantwoording. Ook denk je mee over verschillende financiële vraagstukken.

Wat wordt er van mij verwacht:

Je denkt mee over enkele financiële vraagstukken en controleert de boekhouding. Hier breng je verslag over uit aan de Algemene Ledenvergadering. Enig gevoel met cijfers en financiën is wenselijk.

Wat zijn de doelen van deze commissie:

In afstemming met de Penningmeester komen tot een afrekening waar de Algemene Ledenvergadering vervolgens mee kan instemmen.

Hoeveel vergaderingen zijn er gemiddeld:

Momenteel komt de kascontrolecommissie één keer per jaar bij elkaar. Dan wordt de boekhouding gecontroleerd en doorgenomen met de Penningmeester.

Hoeveel tijd ben ik hieraan kwijt:

Dit betreft enkele uren op jaarbasis.

Uit hoeveel personen bestaat deze commissie:

Deze commissie bestaat minimaal uit twee personen. De commissie wordt geïnstalleerd door de Algemene Ledenvergadering (ieder najaar).

Hoeveel punten kan ik hiermee verdienen:

5