Functieomschrijving Ledenadministratie

Laatst gewijzigd:

Wat houdt de taak precies in:

Je beheert de online ledenlijst in SportLink, verwerkt mutaties, nieuwe leden en afmeldingen en communiceert hierover met de betreffende leden.

Wat wordt er van mij verwacht:

Je communiceert met de Nevobo over licentie-aanvragen en spelerspassen. Je coördineert het aan- en afmelden van spelers en verstrekt overzichten aan wedstrijdsecretariaat, TC en bestuur.

Wat zijn de doelen van deze commissie:

Een georganiseerde overzichtelijke ledenadministratie.

Hoeveel vergaderingen zijn er gemiddeld:

Geen.

Hoeveel tijd ben ik hieraan kwijt:

Bij de start en eind van het seizoen een piek met in- en uitschrijvingen. Gemiddeld 1 uur per week.

Uit hoeveel personen bestaat deze commissie:

In principe wordt de ledenadministratie door één persoon opgepakt, maar met goede afspraken is dit ook in een duo op te pakken.

Hoeveel punten kan ik hiermee verdienen:

15