Functieomschrijving Vertrouwenscontactpersoon

Laatst gewijzigd:

Wat houdt de taak precies in:

VV Utrecht wil, naast een sportieve en gezellige vereniging, ook een ‘veilige’ vereniging zijn. Van leden, trainers, coaches, ouders en supporters verwachten we dat zij een positieve bijdrage leveren aan een veilig klimaat en goede omgangsvormen.

Wat wordt er van mij verwacht:

Als vertrouwenscontactpersoon (VCP) kunnen leden, ouders, trainers, coaches of supporters contact met je opnemen wanneer er sprake is van signalen of wanneer zij het gevoel hebben dat de veiligheid in het geding is. Ook wanneer leden zich zorgen maken over iemand anders en niet weten hoe te handelen, kunnen ze met jou contact opnemen. Je bent een luisterend oor en denkt met hen mee in mogelijke oplossingsrichtingen. Een enkele keer treed je op als onafhankelijk gespreksleider.

De gesprekken die je als VCP voert zijn vertrouwelijk; dit wordt alleen doorbroken als dit volgens de wet verplicht is. Je werkt op basis van het functieprofiel en de protocollen van NOC*NSF.

Wat zijn de doelen van deze commissie:

Je levert een bijdrage aan de (ervaren) veiligheid binnen VV Utrecht.

Hoeveel vergaderingen zijn er gemiddeld:

Indien er zich een casus voordoet, heb je vooral overleg met de andere VCP-ers. Daarnaast heb je ongeveer twee keer per seizoen overleg met de voorzitter, om eventuele opvallendheden te bespreken.

Hoeveel tijd ben ik hieraan kwijt:

Wanneer zich een casus voordoet ben je hier vooral mee bezig. Soms is dat hele weken niet het geval. Gemiddeld komt dit uit op 0,5 uur per week.

Uit hoeveel personen bestaat deze commissie:

We hebben minimaal 2 vertrouwenscontactpersonen; bij voorkeur een dame en een heer.

Hoeveel punten kan ik hiermee verdienen:

10