Functieomschrijving Werkgroep Eredivisie

Laatst gewijzigd:

Wat houdt de taak precies in:

Een van de ambities van VV Utrecht is om op termijn (met een) van de eerste teams uit te komen in de Eredivisie. Met de dames in de Topdivisie is het niet onwaarschijnlijk dat een plek in de Eredivisie op korte termijn gerealiseerd kan worden. De Nevobo stelt verschillende eisen aan de organisaties met een team dat in de Eredivisie speelt. De werkgroep bekijkt deze eisen en bedenkt of en hoe deze door VVU kunnen worden ingevuld.

Wat wordt er van mij verwacht:

De verschillende eisen zijn onderverdeeld onder de commissieleden. Iedereen bekijkt de eigen eisen en werkt uit hoe dit kan worden ingevuld. Wat zouden verschillende scenario’s kunnen zijn, wat brengt het eventueel voor kosten mee, et cetera. Waar nodig wordt afstemming gezocht met andere commissies. Je brengt, gezamenlijk met de werkgroep, advies uit richting het bestuur of en op welke manier (eventueel) deel te nemen aan de Eredivisie.

Wat zijn de doelen van deze commissie:

Goed in beeld brengen van de uitdagingen rondom deelname aan de Eredivisie. En de vereniging hier goed op voorbereiden. Zodat we op het moment dat de kans zich voordoet een afgewogen beslissing kunnen maken.

Hoeveel vergaderingen zijn er gemiddeld:

Komend seizoen ongeveer eens in de 4 a 6 weken.

Hoeveel tijd ben ik hier aan kwijt:

Gemiddeld 2 uur per week.

Uit hoeveel personen bestaat deze commissie:

Naast de voorzitter en penningmeester van het bestuur hebben vier andere leden zitting in deze commissie.

Hoeveel punten kan ik hiermee verdienen:

10