Functieomschrijving Voorzitter TC & lid CTC

Laatst gewijzigd:

Wat houdt de taak precies in:

Je coördineert de technische commissie. Je zit de vergaderingen voor en treedt op bij eventuele escalaties. Je bent ook lid van de Centrale TC, wat je de mogelijkheid geeft direct te kunnen schakelen met de anderen TC’s en gezamenlijk besluiten te kunnen nemen. Mogelijk ben je meewerkend voorman/-vrouw en neem je teams onder je hoede in de rol van een technisch commissielid.

Wat wordt er van mij verwacht:

Praktisch besturen gecombineerd met een redelijk tot goed technisch volleybalinzicht

Wat zijn de doelen van deze commissie:

De teams die onder de hoede staan van deze commissie zo maximaal indelen, begeleiden en andere technische randvoorwaarden regelen.

Hoeveel vergaderingen zijn er gemiddeld:

Minimaal 4 keer met de eigen TC en 4 keer met de CTC.

Hoeveel tijd ben ik hieraan kwijt:

4 uur per week gemiddeld, met zwaartepunten aan het eind en aan het begin van het seizoen (teamindelingen en opstart van het seizoen).

Hoeveel mensen zitten in deze commissie:

Tussen de 5 en 8; dit is afhankelijk van het aantal teams in de betreffende technische lijn.

Hoeveel punten kan ik hiermee verdienen:

15