Functieomschrijving Coördinator UVolley Volleybalschool

Laatst gewijzigd:

UVolley Volleybalschool Utrecht is een zelfstandige organisatie die in naam van VVU extra jeugdtrainingen organiseert op zondagen, voor zowel VVU-leden als leden van omringende verenigingen. UVolley draait sinds seizoen ’1213 en er werd in het begin gewerkt met selectiegroepen. Vanaf seizoen ’1718 is de selectie losgelaten: iedereen die graag wil krijgt de kans zich te verbeteren. Dat leidde tot ruim 50 deelnemers, een verdubbeling t.o.v. eerdere jaren. Kijk op de website die hiervoor gemaakt is.

Wat houdt de taak precies in? In de zomer: zaal en trainers regelen voor 24 trainingen per seizoen, website en andere communicatiemiddelen voorbereiden, de werving opstarten via jeugdtrainers en JTC’s van VVU en omringende clubs. Je stroomlijnt de aanmeldingen en regelt alle operationele en financiële zaken zodat de volleybalschool kan functioneren. Je werkt nauw samen met de trainers, de Jeugd-TC en de penningmeester.

Wat moet ik hiervoor kunnen? | Je bent een praktische organisator en snelle communicator. Contact met de trainers en gasttrainers die specialistentrainingen komen geven, een roostertje maken. Communicatie met de spelers en ouders. Randvoorwaarden zelf regelen en/of checken dat ze geregeld zijn. Financiële inkomsten en uitgaven bewaken. Het is niet nodig om bij de trainingen aanwezig te zijn.

Hoeveel vergaderingen zijn er gemiddeld? | Het is meer een praktische functie. Overleg kun je zelf bepalen, meestal voor of na een training.

Hoeveel tijd ben ik hieraan kwijt? | Een uur per week gemiddeld maar aan het begin van het seizoen en aan het eind liggen een paar zwaartepunten. Ook moet er soms iets opgelost worden als iets misgaat.

Hoeveel mensen zitten in deze commissie? | Dit is een zelfstandige taak maar je staat in nauwe verbinding met de Jeugd-TC, die je veel kunnen ondersteunen met communicatie naar de eigen jeugdtrainers, jeugdleden en ouders.

Hoeveel punten kan ik hiermee verdienen? 10