Functieomschrijving Court Crew

Laatst gewijzigd:

Wat houdt de taak precies in:

De court crew zorgt bij iedere thuisdag dat het centercourt wordt opgebouwd. Dit wordt in samenwerking met de zaalwacht van de betreffende dag gedaan.

Daarnaast zorgt de court crew er voor dat de jeugdteams tijdens de wedstrijd van Dames 1 worden begeleidt in hun taak (ballenkids, quick moppers) en zijn ze aanspreekpunt voor de scheidsrechters.

Wat wordt er van mij verwacht:

Je zorgt er samen met de andere court crew-leden voor dat de wedstrijden op het centercourt vlekkeloos kunnen verlopen en dat iedereen die een taak krijgt toegewezen weet wat hij of zij moet doen.

Wat zijn de doelen van deze commissie:

De randvoorwaarden creëren om de wedstrijd van de eerste teams vlekkeloos te laten verlopen.

Hoeveel vergaderingen zijn er gemiddeld:

Geen. Je bent gemiddeld eens in de twee weken bezig met het uitvoeren van deze taak.

Hoeveel tijd ben ik hier aan kwijt:

Per keer ongeveer 3 uur.

Uit hoeveel personen bestaat deze commissie:

Deze commissie bestaat uit minimaal drie personen.

Hoeveel punten kan ik hiermee verdienen:

10