Functieomschrijving Materiaalcommissie

Laatst gewijzigd:

Wat houdt de taak precies in:

De materiaalcommissie zorgt dat alle teams en trainingsgroepen kunnen beschikken over voldoende (kwalitatief goed) materiaal gedurende het seizoen. Denk aan de ballen, ballenkarren en trainingsmaterialen. De commissie houdt dit gedurende het seizoen bij. Je overlegt met de operationeel directeur over wat er richting de gemeente kan worden gecommuniceerd.

Wat wordt er van mij verwacht:

Samen met de andere commissieleden voorzie je de teams van de juiste materialen en houdt je gedurende het seizoen in de gaten hoe het staat met de kwaliteit van alle trainingsmaterialen. Je houdt een gedegen administratie bij ten aanzien van wat wordt uitgereikt en weer ingeleverd en zorgt voor communicatie aangaande het materiaal.

Wat zijn de doelen van deze commissie:

Alle teams en trainingsgroepen voorzien van de juiste materialen. Komend seizoen ligt de nadruk voornamelijk op het implementeren van het nieuwe systeem rondom de materiaalkasten.

Hoeveel vergaderingen zijn er gemiddeld:

Maximaal 6 per jaar; waarbij de piek in de werkzaamheden (en vergaderingen) aan het begin en einde van het seizoen is.

Hoeveel tijd ben ik hier aan kwijt:

Het begin en het einde van het seizoen kennen een piek in de werkzaamheden, aangezien de teams dan de ballen ophalen respectievelijk inleveren. Gemiddeld komt dit uit op maximaal 0,5 uur per week.

Uit hoeveel personen bestaat deze commissie:

Deze commissie bestaat uit drie personen.

Hoeveel punten kan ik hiermee verdienen:

10