Functieomschrijving Wedstrijdsecretariaat

Laatst gewijzigd:

Wat houdt de taak precies in:

Het wedstrijdsecretariaat zorgt voor de planning van alle wedstrijden van de VV Utrecht-teams. Voor aanvang van het seizoen zorg je voor de juiste planning van de wedstrijden. Na afloop van het seizoen begint de inschrijving van de teams voor het daaropvolgende seizoen.

Wat wordt er van mij verwacht:

De taken binnen het wedstrijdsecretariaat worden overzichtelijk verdeeld. Voor de teams die jij krijgt toegewezen (en hun tegenstanders) ben je aanspreekpunt en zorg je dat de planning goed verloopt.

Je hebt veelvuldig contact met andere commissieleden, commissies van VV Utrecht (TC, zaalhuur, scheidsrechters) en met de Nevobo.

Wat zijn de doelen van deze commissie:

Zorgen voor een goede planning van alle wedstrijden, waarbij er zo optimaal mogelijk gebruik wordt gemaakt van de gehuurde zaalruimte. In overleg met de scheidsrechterscommissie wordt iedere thuiswedstrijd voorzien van een scheidsrechter. Met de courtcrew worden teams aangewezen die helpen bij de organisatie van de wedstrijden van Dames 1.

Hoeveel vergaderingen zijn er gemiddeld:

Er zijn ongeveer 8 vergaderingen per jaar. Met een piek in de werkzaamheden op sommige momenten (voorafgaand en na afloop van het seizoen).

Hoeveel tijd ben ik hier aan kwijt:

Gemiddeld ongeveer 2 uur per week. Een piek in de werkzaamheden ligt voorafgaand en vlak na het seizoen.

Uit hoeveel personen bestaat deze commissie:

Het wedstrijdsecretariaat wordt door zes personen draaiende gehouden.

Hoeveel punten kan ik hiermee verdienen:

15