Functieomschrijving Scheidsrechterscommissie

Laatst gewijzigd:

Wat houdt de taak precies in:

De scheidsrechterscommissie is momenteel bezig met het opstellen van een meerjarig arbitrageplan voor VV Utrecht, om zo het niveau van (aantal) scheidsrechters te verhogen. Vervolgens is het de taak van de commissie om (na vaststelling door het bestuur) dit plan ook te implementeren.

Wat wordt er van mij verwacht:

Samen met de overige commissieleden denk je na over het arbitrageplan en zorg je voor de implementatie. Bijvoorbeeld door het organiseren van de scheidsrechterscursussen (faciliterend, niet om zelf te geven).

Daarnaast zorgt je voor het aanwijzen van scheidsrechters (VS2 en VS1) voor de wedstrijden van 1e klasse en lager en de opgave van VS3-scheidsrechters bij de Nevobo.

Wat zijn de doelen van deze commissie:

Komend seizoen ligt de nadruk vooral op de implementatie van het arbitrageplan, om zo het aantal scheidsrechters binnen VV Utrecht te verhogen.

Hoeveel vergaderingen zijn er gemiddeld:

Gemiddeld ongeveer 6 vergaderingen per jaar.

Hoeveel tijd ben ik hier aan kwijt:

Gemiddeld 0,5 uur per week. Een piek ligt tegen het einde van het seizoen, wanneer de VS3-scheidsrechters moeten worden opgegeven.

Uit hoeveel personen bestaat deze commissie:

Deze commissie bestaat uit vier personen.

Hoeveel punten kan ik hiermee verdienen:

15