Functieomschrijving Kledingcommissie

Laatst gewijzigd:

Wat houdt de taak precies in:

VV Utrecht heeft sinds enkele seizoenen een eigen kledinglijn. Daarnaast heeft VV Utrecht natuurlijk het eigen wedstrijdtenue. Leden kunnen alle kleding bestellen via de webshop van Volleybaldirect. De kledingcommissie onderhoudt contact met Volleybaldirect, is contactpersoon voor leden, zorgt voor de jeugdshirts en denkt na over toekomstige producten.

Wat wordt er van mij verwacht:

De commissie zorgt, in overleg met Volleybaldirect, voor voldoende voorraad van alle kleding. Daarnaast wordt gezorgd voor de coördinatie van de jeugdshirts (zij lenen een shirt van de vereniging) en worden shirts met sponsoring verzorgd voor de betreffende teams. Ook verzorgen zij de kleding van de trainers.

Wat zijn de doelen van deze commissie:

Het komende seizoen gaat de commissie aan de slag met implementatie van shirts die op een andere manier gefabriceerd worden. Daarnaast krijgen alle trainers vanaf komend seizoen wat kleding. Ook dit wordt door de commissie geïmplementeerd.

Hoeveel vergaderingen zijn er gemiddeld:

Gemiddeld zijn er ongeveer 4 vergaderingen per jaar.

Hoeveel tijd ben ik hier aan kwijt:

Gemiddeld 0,5 uur per week.

Uit hoeveel personen bestaat deze commissie:

Deze commissie bestaat uit vier personen.

Hoeveel punten kan ik hiermee verdienen:

10