Functieomschrijving Zaalhuurcommissie

Laatst gewijzigd:

Wat houdt de taak precies in:

Vanuit zaalhuur wordt gezorgd dat er voldoende zaalruimte wordt gehuurd ten behoeve van alle trainingen en wedstrijden. Binnen VV Utrecht is veel contact met de centrale TC en het wedstrijdsecretariaat.

Daarnaast is contact met de zaalverdelingscommissie, welke zorgt voor verdeling van de zaalruimte binnen de gemeente Utrecht.

Wat wordt er van mij verwacht:

In samenwerking met de andere commissieleden zorg je voor het huren van voldoende zaalruimte. Dit wordt gedaan via het online reserveringssysteem van de gemeente Utrecht.

Wat zijn de doelen van deze commissie:

Het doel van de commissie is om altijd te zorgen voor voldoende zaalruimte en wanneer deze niet wordt gebruikt, tijdig terug te geven zodat deze niet in rekening wordt gebracht.

Hoeveel vergaderingen zijn er gemiddeld:

Gemiddeld ongeveer 3 vergaderingen per jaar, om een aantal zaken onderling af te stemmen.

Hoeveel tijd ben ik hier aan kwijt:

Gemiddeld maximaal 0,25 uur per week.

Uit hoeveel personen bestaat deze commissie:

De zaalhuur wordt door drie personen geregeld.

Hoeveel punten kan ik hiermee verdienen:

15