Functieomschrijving Commissie Sponsorplan en Acquisitie

Laatst gewijzigd:

Wat houdt de taak precies in:

Je schrijft samen met een aantal andere het sponsorplan voor de komende periode en bekijkt welke waarde VV Utrecht voor verschillende partijen kan hebben. Vervolgens gaan jullie met dit plan gericht nieuwe partijen benaderen. Dit doet de commissie in nauwe afstemming met de andere commissies binnen het commerciële cluster en met de Commercieel Directeur.

Wat wordt er van mij verwacht:

Je weet wat er in zo’n plan hoort, van beschrijving van de clubwaarden en de vertaling daarvan naar commerciële belangen van bij VV Utrecht passende partijen, tot en met concrete actiepunten die door accountmanagers en sponsor-/subsidiewervers kunnen worden uitgevoerd.

Wat zijn de doelen van deze commissie:

De commissie werkt aan een sponsorplan om nieuwe partijen aan zich te binden.

Hoeveel vergaderingen zijn er gemiddeld:

Gemiddeld eens in de twee maanden wordt er vergaderd.

Hoeveel tijd ben ik hier aan kwijt:

Gemiddeld 1 uur per week

Uit hoeveel personen bestaat deze commissie:

4

Hoeveel punten kan ik hiermee verdienen:

10