Functieomschrijving AccomodaCie

Laatst gewijzigd:

Wat houdt de taak precies in:

Deze werkgroep onderzoekt de mogelijkheden om een eigen sporthal te exploiteren. Welke risico’s en kansen met een dergelijk project gepaard gaan. Omdat wij als club hierin ook afhankelijk zijn van veel verschillende partijen, zal deze werkgroep met de verzamelde informatie via de commercieel directeur het bestuur continue adviseren over te nemen stappen op korte en lange termijn.

Wat wordt er van mij verwacht:

Samen met de werkgroep leden proactief op zoek naar informatie bij gemeente, andere verenigingen en instanties naar informatie wat er zoal nodig is en waar rekening mee gehouden dient te worden.

Wat zijn de doelen van deze commissie:

nvt

Hoeveel vergaderingen zijn er gemiddeld:

1x per 2-3 maanden

Hoeveel tijd ben ik hier aan kwijt:

0,5 uur week

Uit hoeveel personen bestaat deze commissie:

11

Hoeveel punten kan ik hiermee verdienen:

5