Functieomschrijving Jeugdkampcommissie

Laatst gewijzigd:

Wat houdt de taak precies in:

Jeugdleden leven hier ruim een jaar naar toe… HET VV Utrecht jeugdkamp. Het liefst zouden jeugdleden twee jeugdkampen per jaar willen, maar wij pakken liever één keer per jaar goed uit. En meebeleven natuurlijk. Voor enthousiaste sportieve nachtbrakers. Het weekend vindt ieder jaar plaats eind mei/begin juni.

Wat wordt er van mij verwacht:

Je mag hét weekend van het jaar voor de VVU-jeugd organiseren. En meebeleven natuurlijk.

Wat zijn de doelen van deze commissie:

Een onvergetelijk, verantwoord, maar vooral gezellig jeugdkamp organiseren voor onze jeugdleden.

Hoeveel vergaderingen zijn er gemiddeld:

Dat ligt er ook aan hoe gezellig de commissie is, maar ongeveer 4 vergaderingen voorafgaand aan het kamp.

Hoeveel tijd ben ik hier aan kwijt:

Voorbereiding gemiddeld 1 uur per week met de piek in de maand voor het weekend. En uiteraard één weekend in mei/juni.

Uit hoeveel personen bestaat deze commissie:

5

Hoeveel punten kan ik hiermee verdienen:

10