Functieomschrijving V-factorcommissie

Laatst gewijzigd:

Wat houdt de taak precies in:

VV Utrecht is een grote vereniging waar veel gebeurt. Deze commissie is een spin in het web van VV Utrecht, een aanspreekpunt voor zowel de commissies als voor (potentiële) vrijwilligers.

De commissie denkt na over het vrijwilligersbeleid op de lange termijn en adviseert hierover richting het bestuur. Daarnaast zet je acties op als ‘vrijwilliger van het jaar’, ‘vrijwilligersteam van het jaar’ en wat je nog meer kunt bedenken om vrijwilligerswerk aantrekkelijk te maken.

Eigenlijk ben je de HR-afdeling van VV Utrecht.

Wat wordt er van mij verwacht:

Je bent een aanspreekpunt voor de vereniging, dus zowel voor de commissies als voor leden die wellicht wat willen doen. Daarnaast probeer je na te denken over leuke acties rondom actieve leden.

Wat zijn de doelen van deze commissie:

Meer structuur aanbrengen in ons vrijwilligersbeleid en een aanspreekpunt hebben voor iedereen, maar ook leuke acties bedenken om onze vrijwilligers te belonen.

Hoeveel vergaderingen zijn er gemiddeld:

Gemiddeld 1 x keer per maand, maar in de opstartfase wellicht iets vaker.

Hoeveel tijd ben ik hier aan kwijt:

Gemiddeld 1,5 - 2,5 uur per week.

Uit hoeveel personen bestaat deze commissie:

4

Hoeveel punten kan ik hiermee verdienen:

15