Waardering vrijwilligers

Laatst gewijzigd:

VV Utrecht is meer dan een volleybalclub. We zijn een community waarin we ervoor zorgen dat we kunnen trainen en spelen, maar we zorgen ook voor de organisatie van feesten en activiteiten, promoten het volleybal, bieden een gezellige en veilige omgeving voor onze (jeugd)leden, enzovoorts. 

We kunnen VV Utrecht alleen op deze manier draaiende houden wanneer onze leden zich als vrijwilliger inzetten. Om VV Utrecht mooier, beter en groter te maken; zij helpen om onze ambities daadwerkelijk waar te kunnen maken. Deze leden hebben de V-factor! Het leger vrijwilligers bestaat uit ruim 200 leden en we zijn er heel trots op dat we daarmee ruim boven het landelijk gemiddelde scoren!

Van alle actieve leden verdienen een paar mensen extra aandacht. Zij verdienden het om ‘Vrijwilliger van het Jaar’ te worden. Of worden zelfs tot Erelid benoemd.
Zij vormen een inspiratiebron voor de anderen. Veel dank voor jullie inzet!

Vrijwilliger van het Jaar

Aan het einde van ieder volleybalseizoen wijst het bestuur een ‘Vrijwilliger van het Jaar’ aan. Deze vrijwilliger verdient het om extra in het zonnetje gezet te worden. Bijvoorbeeld vanwege de vele werkzaamheden die deze persoon het afgelopen seizoen heeft verzet of omdat de vereniging de afgelopen jaren onafgebroken op deze persoon kon bouwen.

De V-factor commissie zorgt er ieder seizoen voor dat zij input ophalen vanuit de leden: wie willen zij nomineren voor deze titel? Op basis van de input uit de leden stelt de V-factor commissie een kort advies op voor het bestuur over wie eventueel te benoemen als ‘Vrijwilliger van het Jaar’. Het bestuur wijst uiteindelijk de ‘Vrijwilliger van het Jaar’ aan en zorgt er samen met de V-factor commissie voor dat de betreffende persoon in het zonnetje wordt gezet.

De volgende personen hadden afgelopen seizoenen de eer om ‘Vrijwilliger van het Jaar’ te worden:

 

2017-2018 Petri de Jager
2016-2017 Mark Oude Avenhuis
2015-2016 Michel Heuvelman
2014-2015 Fred Peek
2013-2014 Folke Stuivenberg
2012-2013 Jos van Hout
2011-2012 Petra van Santen
2010-2011 Sam van Ling
2009-2010 Leonie Cramer
2008-2009 Carola Diemel
2007-2008 Manon Burger

Wil jij iemand nomineren die volgens jou deze titel verdient? Mail de naam en je motivatie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ereleden

De volgende personen zijn in het verleden benoemd tot Erelid van VV Utrecht:

Bram Ronnes
Wim Steenland
Marjan Hissink
Johan van Doorn

Behalve de Vrijwilligers van het Jaar worden er bij VV Utrecht ook Ereleden benoemd. Ereleden zijn leden die zich ‘bijzonder verdienstelijk’ hebben gemaakt jegens VV Utrecht. Zij worden op voordracht van het bestuur met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen als zodanig door de Algemene Ledenvergadering benoemd. Door iemand tot Erelid te benoemen, kunnen leden die een uitzonderlijke bijdrage aan VV Utrecht hebben geleverd hier op een speciale en blijvende manier waardering voor krijgen. Kortgezegd: we eren onze eigen helden!
Het benoemen van Ereleden is een bijzondere gebeurtenis. Dat doen we dus zeker niet ieder jaar.

Richtlijnen benoeming Erelidmaatschap
Het Erelidmaatschap is bijzonder. De volgende richtlijnen kunnen behulpzaam zijn bij het benoemen van Ereleden:

1a. Het beoogd Erelid is minimaal tien jaar lid geweest als actief lid (bijvoorbeeld als commissie- en bestuurslid, lid van een werkgroep, oppakken van losse taken)

en/of

1b. Het beoogd Erelid heeft iets vernieuwends gebracht of iets uitgevoerd wat VV Utrecht daadwerkelijk verder heeft geholpen. Dit kan zowel interne als externe positionering betreffen

en

2. Het beoogd Erelid is op het moment van benoemen geen lid van het bestuur

en

3. Het beoogd Erelid is van onbesproken gedrag en heeft een voorbeeldfunctie richting andere leden.

Procedure tot benoeming Erelidmaatschap
Omdat het Erelidmaatschap zo bijzonder is, is het van belang om besluitvorming hieromtrent zorgvuldig te laten plaatsvinden. In de statuten is bepaald dat de Ereleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering, na een voordracht van het bestuur. Dit leidt daarmee tot de volgende procedure:

 • Leden van VV Utrecht kunnen een onderbouwde voordracht voor een benoeming tot Erelid bij het bestuur indienen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Deze voordracht dient in lijn te zijn met de hiervoor genoemde richtlijnen.
  Het bestuur kan ook uit eigen initiatief een voordracht opstellen voor een benoeming tot Erelid.
 • In een bestuursvergadering voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering besluit het bestuur welke voordracht(en) uiteindelijk aan de Algemene Ledenvergadering worden voorgelegd.
 • Tijdens de Algemene Ledenvergadering doet het bestuur een voordracht om iemand tot Erelid te laten benoemen. Door middel van stemmen maakt de Algemene Ledenvergadering hier de definitieve beslissing over. Ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen dient met de voordracht in te stemmen.
 • Wanneer iemand daadwerkelijk tot Erelid wordt benoemd, zorgt het bestuur voor een ceremoniële gelegenheid om het betreffende lid daadwerkelijk het Erelidmaatschap te verlenen. Dit kan eventueel tijdens de betreffende Algemene Ledenvergadering zijn.

Inhoud Erelidmaatschap
Het Erelidmaatschap is bijzonder en brengt dan ook enkele privileges met zich mee:

 • Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie
 • Ereleden hebben stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergaderingen.
 • Ereleden zijn benoemd voor het leven*. Wanneer een Erelid overlijdt komt het Erelidmaatschap te vervallen.
 • Ereleden worden opgenomen in de administratie van de vereniging en blijvend uitgenodigd voor evenementen en bijeenkomsten.
 • Ereleden ontvangen een oorkonde en passende onderscheiding.

Ereleden voorlopers VV Utrecht

Ook onze voorlopers (S.O.S./D.P.C., S.O.S., D.P.C., D.S.O., Polonia, S.V.V., r.k.v.v. Athlon, Utrecht v.c.) hebben in het verleden Ereleden benoemd. Dat zoeken we momenteel nog uit, om bovenstaande lijst compleet te maken. Weet je van iemand dat deze bij VV Utrecht of een van haar voorlopers is benoemd tot Erelid? Neem contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wil je iemand nomineren die het volgens jou verdient om tot Erelid benoemd te worden? Mail de naam en je motivatie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

*In voorkomende gevallen kan het erelidmaatschap worden afgenomen. De beslissing hieromtrent is ten alle tijden aan het bestuur van VV Utrecht.