Welkom bij VV Utrecht!


Lid worden

Enthousiast geworden over VV Utrecht na je proeftraining(en)? Vul dan dit formulier in om je aan te melden als lid bij de vereniging. Je ontvangt snel een bevestiging van je inschrijving van onze ledenadministratie.

Je gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacy policy van de vereniging. Bij aanmelding voor het lidmaatschap als competitiespelend lid bij VV Utrecht (jeugd/senioren/recreanten/masters), word je ook lid van de Nevobo. VV Utrecht draagt zorg voor aanmelding en contributieafdracht aan de bond.

Lid worden
Kies onbekend als je dit nog niet weet
Nevobo
Alleen invullen indien je eerder Nevobo-lid bent geweest. Vraag eventueel je code op bij je vorige club.
Invullen indien je nog geen pasfoto hebt aangeleverd
Vrijwilligerswerk
Toestemming beeldmateriaal

Deze en onderstaande toestemming kan op ieder moment ingetrokken worden door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de secretaris via secretaris@vvutrecht.nl.

Machtiging contributie

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de penningmeester van Volleybalvereniging Utrecht, te Utrecht, rekening: NL33INGB0001667244 om bedragen van zijn/haar (post)bankrekening af te schrijven uitsluitend wegens contributie van de volleybalvereniging Utrecht. Ondergetekende is bekend met het feit dat indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 30 dagen bij zijn/haar eigen giro- of bankkantoor opdracht kan geven het bedrag terug te boeken.