Bestuur

De huidige samenstelling van het bestuur van VV Utrecht en de onderlinge taakverdeling staan hieronder weergegeven: 

Voorzitter
Tom van Beusekom
voorzitter@vvutrecht.nl
termijn tot najaar 2025


Secretaris
Imke Jonker
secretaris@vvutrecht.nl
​​​​​​​
termijn tot najaar 2025


Penningmeester
Mart Jansink
penningmeester@vvutrecht.nl
termijn tot najaar 2025


Algemeen postadres
W.A. Vultostraat 143
3523 TW Utrecht
bestuur@vvutrecht.nl

Vice-voorzitter
Lau Bosse
vice-voorzitter@vvutrecht.nl
termijn tot najaar 2025


Technisch Directeur
Herman van den Brink
technischdirecteur@vvutrecht.nl
termijn tot najaar 2025


Directeur Verbinding
Anneke Johnson
directeurverbinding@vvutrecht.nl
termijn tot voorjaar 2024


Commercieel Directeur
Maaike Valé
commercieeldirecteur@vvutrecht.nl
termijn tot najaar 2025