Bestuur

De huidige samenstelling van het bestuur van VV Utrecht en de onderlinge taakverdeling staan hieronder weergegeven: 

Voorzitter
Sam van Ling
voorzitter@vvutrecht.nl
termijn tot voorjaar 2023


Secretaris
Imke Jonker
secretaris@vvutrecht.nl
​​​​​​​
termijn tot najaar 2023


Penningmeester
Lau Bosse
penningmeester@vvutrecht.nl
termijn tot voorjaar 2024


Algemeen postadres
W.A. Vultostraat 143
3523 TW Utrecht
bestuur@vvutrecht.nl

Operationeel Directeur
Mart Jansink
operationeeldirecteur@vvutrecht.nl
termijn tot voorjaar 2025


Technisch Directeur
Wouter van Gelderen
technischdirecteur@vvutrecht.nl
termijn tot najaar 2023


Directeur Verbinding
Anneke Johnson
directeurverbinding@vvutrecht.nl
termijn tot voorjaar 2024


Comercieel Directeur
Marije Gast
commercieeldirecteur@vvutrecht.nl
termijn tot najaar 2023