Contributie

 
​Let op: Wil je je afmelden bij VV Utrecht? Jammer dat je weggaat. Om je af te melden, stuur je een e-mail naar onze ledenadministrateur via ledenadministratie@vvutrecht.nl. 

Opzegging van het lidmaatschap dient per e-mail te gebeuren voor 1 juli. Na deze datum wordt het lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd (en is er dus ook contributie verschuldigd!). Het is niet voldoende om jouw afmelding alleen aan jouw TC-contactpersoon door te geven.

​​​​​​​

Voor de hoogte van de contributie is er een onderscheid gemaakt tussen recreatieve leden en leden die Nevobo-competitie spelen. De Nevobo-competitiespelende leden zijn opgedeeld in senioren, jeugd en mini's. Zo is er voor iedereen een eigen bedrag voor een jaar lang volleybalplezier:

 Contributiebedragen seizoen 2023 - 2024
 Soort lid Contributiebedrag  Leeftijd
 Senioren € 417,50 18 jaar en ouder 
 Jeugd - ABC  € 372,50* 12 - 18 jaar
 Mini's   € 312,50* t/m 12 jaar
 Recreanten € 292,50 -
 Masters € 292,50 -
 Meetrainers € 277,50 -

* De jeugdcontributies zijn inclusief de huur van een wedstrijdshirt voor de competitieteams.

De contributie wordt in twee termijnen betaald, de eerste helft in september en de tweede helft in januari. Leden betalen met behulp van een automatische incasso, nieuwe leden zijn verplicht een machtiging te ondertekenen. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering voorafgaand aan het nieuwe seizoen aan de hand van de begroting die gepresenteerd wordt door de penningmeester. Een goede reden om naar de ALV te komen! 

Opzegging van het lidmaatschap dient per e-mail te gebeuren voor 1 juli. Na deze datum wordt het lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd (en is er dus ook contributie verschuldigd!). De e-mail met de opzegging stuur je naar ledenadministratie@vvutrecht.nl.

Studentenkorting
Studenten komen in aanmerking voor een korting van €50 op de contributie. Om in aanmerking te komen voor deze korting dien je een kopie of scan van je collegekaart op te sturen naar de penningmeester vóór 1 april van het lopende seizoen. Vermeld op de kopie of in het begeleidend schrijven naast je persoonlijke gegevens tevens je bankrekeningnummer.

Korting Upas houders
Iedere Upas-houder heeft een persoonsgebonden budget waarmee alle Upas-kortingen gefinancierd dienen te worden. Bij VV Utrecht kan dit budget ingezet worden om (een deel van) de contributie te betalen. De vereniging geeft bovendien 10% korting op de contributie onder de voorwaarde dat het gehele persoonsgebonden budget bij VV Utrecht wordt ingezet.

Om in aanmerking te komen voor deze korting stuur je een kopie of scan van je Upas naar penningmeester@vvutrecht.nl. De contributie wordt op de normale wijze geïncasseerd. 

Teruggave van contributie
Bij zwangerschap, langdurige ziekte, stage of een blessure kan een lid een schriftelijk verzoek tot teruggave van contributie indienen bij de penningmeester. Bij een periode van tenminste drie maanden afwezigheid tijdens het seizoen wordt de contributie aan het einde van het seizoen terugbetaald, 7% per maand, met een maximum van 6 maanden. 

Wanneer gedurende de afwezigheid vervanging is gezocht, kan er een overschot aan spelers ontstaan. Als competitiespelend lid met speciale status zal je dan boven aan de lijst nog te plaatsen spelers geplaatst worden. Ten opzichte van andere spelers die eventueel voor dezelfde teams in aanmerking komen geldt het FOFI-principe (First out, first in).