Algemene gedragsregels VVU

Sport is een belangrijk onderdeel binnen onze samenleving, maar helaas is er soms sprake van scheldpartijen, schreeuwende ouders of negatief gedrag van spelers en supporters.

VV Utrecht hecht veel waarde aan de naleving van algemene normen en waarden en staat voor sportiviteit en respect. Wij verwachten dat iedereen zich aan de onderstaande gedragsregels houdt. Spreek elkaar ook aan als iemand deze regels niet naleeft of meldt het bij de begeleiders of coaches.

Hieronder een samenvatting. Zie hier voor de volledige gedragscodes.

Bestuurder, Werknemer, Functionaris

 • Zorgt voor een veilige omgeving
 • Is dienstbaar
 • Is open
 • Is betrouwbaar
 • Is zorgvuldig
 • Voorkomt belangenverstrengeling
 • Is een voorbeeld voor anderen
 • Zorgt dat anderen zich houden aan de reglementen
 • Neemt (signalen van) onbehoorlijk gedrag en grensoverschrijdend gedrag serieus
 • Zorgt ervoor dat we intern en extern handelen met personen en organisaties van onbesproken gedrag
 • Is zich bewust van de risico’s van matchfixing en handelt hiernaar
 • Ziet toe op de naleving van regels en normen


Trainer, coach, begeleider

 • Zorgt voor een veilige omgeving
 • Kent en handelt naar de regels en richtlijnen
 • Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies
 • Is zich bewust van machtsongelijkheid
 • Respecteert het privéleven van de sporter
 • Tast niemand in zijn waarde aan
 • Is een voorbeeld voor anderen
 • Voorkomt belangenverstrengeling
 • Ziet toe op de naleving van regels en normen
 • Is open en alert op waarschuwingssignalen
 • Is zich bewust van de risico’s van matchfixing en handelt hiernaar
 • Drinkt tijdens het coachen geen alcohol


  Scheidsrechter / Official

  • Is neutraal
  • Is een voorbeeld voor anderen
  • Gaat respectvol om met alle betrokkenen.
  • Zorgt voor een veilige omgeving
  • Organiseert een goede samenwerking
  • Is dienstbaar
  • Ziet toe op naleving van regels en normen
  • Is open
  • Is een voorbeeld voor anderen
  • Voorkomt belangenverstrengeling
  • Is collegiaal
  • Is zich bewust van de risico’s van matchfixing en handelt hiernaar


  Sporter en Topsporter

  • Is open
  • Respecteert anderen
  • Respecteert afspraken
  • Gaat netjes om met de omgeving
  • Houdt zich aan de regels
  • Tast niemand aan in zijn of haar waarde
  • Discrimineert niet
  • Is eerlijk en sportief
  • Meldt overtredingen van deze gedragscode
  • Drinkt met mate alcohol en gebruikt geen verboden midddelen

  Zijn er toch nog problemen, zit je ergens mee of ben je het ergens niet mee eens? Blijf er dan niet mee lopen, maar bespreek het met je trainer, coach/begeleider of iemand van de jeugdcommissie / TC. Dan kunnen wij daar vast iets aan doen.