Sportiviteit en Respect


VV Utrecht hecht aan goede omgangsvormen en een veilig sportklimaat. Daarom hebben wij met elkaar een aantal gedragsregels opgesteld, niet alleen voor spelers en trainers, maar ook voor supporters en ouders. Hiermee wordt aangesloten op de landelijke bewegingen zoals positief coachen, Sportiviteit & Respect en Vreedzaam. Wij nemen incidenten die gepaard gaan met verbaal of fysiek geweld, pestgedrag of seksuele intimidatie serieus. De club heeft twee vertrouwenscontactpersonen (VCP's) die kunnen adviseren bij incidenten.