Vind jij dat je te veel contributie betaalt? Lees dan verder!

De afgelopen jaren zien we dat er binnen de vereniging een groeiende discussie is over de contributiegroepen. Zo betalen alle competitie-spelende senioren evenveel contributie. Dit geldt ook binnen de jeugd. En dat terwijl het ene team een betaalde trainer heeft en meerdere keren in de week traint, terwijl dit bij het andere team niet zo is. Moet H7 daarom wel net zoveel contributie betalen als D2? 

Daarom willen we als bestuur de contributiegroepen goed tegen het licht houden. Daarbij hebben we vier scenario’s ontwikkeld:

  1. Huidige verdeling: in het eerste scenario blijft alles zoals het is. Dat betekent dat de contributiegroepen zoals ze nu zijn gehandhaafd blijven en er geen onderscheid wordt gemaakt tussen teams die één of juist meerdere keren per week trainen. 
  2. Huidige verdeling, opnieuw doorgerekend: wat we hier toevoegen ten opzichte van scenario 1 is dat we alle contributies goed doorrekenen. De huidige contributiegroepen blijven dan behouden, maar per contributiegroep kan het bedrag omhoog of omlaag gaan, afhankelijk van de kosten die daadwerkelijk gemaakt worden.
  3. Meer differentiatie: in deze variant maken we onderscheid bij de jeugd en senioren van teams die 1x per week trainen en teams die meerdere keren in de week trainen. Daarmee ontstaat er dus een verschil in contributie tussen bijvoorbeeld MB4 en MA1, of tussen H6 en H1. Dit wordt niet doorgerekend tot achter de komma, maar het verschil wordt door de ALV vastgesteld. 
  4. Meer differentiatie, in detail doorgerekend: in deze variant, wordt net als bij variant 3 in de contributiegroepen van jeugd en senioren onderscheid gemaakt tussen teams die één keer in de week trainen, en teams die meerdere keren in de week trainen. Deze verschillende groepen worden volledig doorberekend, waardoor je betaalt naar gebruik. 

Als bestuur gaan we graag met jullie in gesprek over deze vier opties. Daarom staan we de komende thuisdagen met een stand klaar om te horen wat jullie mening is over deze indeling en wat jullie vinden dat de juiste manier van het bepalen van de contributie is. Wij gaan graag met jullie in overleg over mogelijke voor- of nadelen van bepaalde varianten. In een doos kun je ook eventueel anoniem je mening of ideeën achterlaten. Uiteraard kan dit ook door een mail te sturen naar bestuur@vvutrecht.nl. Als we alle input hebben verzameld zullen we bij de begroting van 2024-2025 met een (mogelijk) hernieuwde berekening van de contributie komen. 
 

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen